Jouw winkelwagen

Verzondkosten worden berekend in de volgende stap

Geen producten in je winkelmand.

Privacy

1. Algemene informatie

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In ons privacybeleid laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten, waaronder begrepen levering van onze producten, in de Online Store van Puccini Bomboni BV alsmede op die situaties waar u er voor kiest onze website te bezoeken dan wel ons per e-mail te benaderen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Puccini Bomboni BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen ook wanneer deze expliciet doorverwijzen naar onze website www.puccinibomboni.com. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Puccini Bomboni BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Puccini Bomboni BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Puccini Bomboni BV bij een door ons geselecteerde hostingpartij.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en, afhankelijke van het doel waarmee u ons of onze website benadert, (tijdelijk) opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (alleen bij transacties waarbij u direct geldt naar ons overmaakt)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Leeftijd en geslacht (indien door u gedeeld

3. Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Puccini Bomboni BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Er voor zorgen dat uw bestelling juist en correct wordt afgehandeld.
 • Het zo goed mogelijk kunnen beantwoorden van uw vragen.
 • Het afhandelen van uw betaling via onze bankrekening indien u kiest voor rechtstreekste betaling. Ingeval betaling via onze payment processors Mollie en Paypal kunt u lezen in punt 7 van dit privacybeleid hoe dan met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Hiertoe verstrekken wij ook gegevens aan de verzendpartners met wie wij samen werken. Dit zijn MyParcel, PostNL, DPD en UPS. In punt 6 van dit privacybeleid staat hoe wij persoonsgegevens met hen delen.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puccinibomboni.com, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Bewaarduur persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Puccini Bomboni BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst of maken wij daarmee vergelijkbare afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Wij delen persoonsgegevens met de volgende derden:

 • MyParcel | Verzendpartner | Naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mail | Nederlandse jurisdictie
 • PostNL | Verzendpartner | Naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mail | Nederlandse jurisdictie
 • DPD | Verzendpartner | Naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mail | Nederlandse jurisdictie
 • UPS | Verzendpartner | Naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mail | Nederlandse jurisdictie

7. Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platforms van Mollie en Paypal. Zij verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun respectieve dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

8. Cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Puccini Bomboni BV gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Puccini Bomboni BV gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Technische cookies: Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 • Statistische cookies: Deze maken het mogeljk dat wij uw surfgedrag tijdens het bezoek aan onze website bijhouden zodat we er voor kunnen zorgen dat uw klantbeleving steeds verder verbetert.
 • Marketing cookies: Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
  De cookies maken het mogelijk dat:

  • Er kan worden bijgehouden welke advertenties u al heeft gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijg.
  • Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht.
  • Wij het succes van onze advertenties kunnen evalueren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Veranderingen

Dit privacybeleid is vastgesteld op 1 mei 2018 en afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puccini Bomboni BV.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puccinibomboni.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Puccini Bomboni BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Bescherming van uw persoonsgegevens

Puccini Bomboni BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

12. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

13. Contactgegevens

Puccini Bomboni BV
Staalstraat 17, 1011 JK Amsterdam
+31 20 6265474
info@puccinibomboni.com